Tasgadh – Traditional Arts Small Grants – Deadline 28th October

If you have a traditional arts project that could use between £250 and £1,000, Tasgadh offers a simple application process and a decision within a month of the deadline date. The second of three application deadlines for 2018-19 is 28 October. Information and application form here:

feisean.org/en/tasgadh/.

Ma tha taic eadar £250 agus £1,000 a dhìth airson pròiseact ealain dhùthchasach tha foirm iarrtais gu math goirid an cois Tasgadh agus gheibhear freagairt taobh a-staigh mìos bhon cheann-là. Fiosrachadh agus foirm iarrtais aig feisean.org/tasgadh-2/.